گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

شرکت فیلمسازی زوم شیراز برگزاری همایش ها و سمینارها تصویربرداری و تدوین

شرکت فیلمسازی زوم شیراز.شرکت فیلمسازی زوم شیراز  . شرکت فیلمسازی زوم شیراز  . شرکت فیلمسازی زوم شیراز

افتخارات شرکت فیلمسازی زوم شیراز  افتخارات شرکت فیلمسازی زوم شیراز  افتخارات شرکت فیلمسازی زوم شیراز

مجموعه آثار شرکت فیلمسازی زوم شیراز.گروه فیلم سازی زوم شرکت فیلم سازی شیراز.

برگزاری همایش ها و سمینارها .

تصویربرداری و تدوین .

گروه فیلم سازی زوم شرکت فیلم سازی شیراز .

برگزاری همایش ها و سمینارها. تصویربرداری و تدوین .

گروه فیلم سازی زوم شرکت فیلم سازی شیراز .

برگزاری همایش ها و سمینارها .

تصویربرداری و تدوین گروه فیلم سازی زوم شرکت فیلم سازی شیراز برگزاری همایش ها و سمینارها تصویربرداری و تدوین گروه فیلم سازی زوم .

شرکت فیلمسازی زوم شیراز شرکت فیلمسازی زوم شیراز شرکت فیلمسازی زوم شیراز شرکت فیلمسازی زوم شیراز.

شرکت فیلمسازی زوم شیراز گروه فیلمسازی زوم شیراز .

شرکت فیلمسازی زوم شیراز

شرکت فیلمسازی زوم شیراز شرکت فیلم سازی شیراز .

شرکت فیلمسازی شیراز  .

برادران شریفی

امید شریفی

به جامانده

واسونک

آ… در سرزمین بایر

همایش

سمینار

تدوین

تصویربرداری

فیلم برداری شیراز

رضا شریفی

کرین

هلی شات

شرکت فیلمسازی زوم شیراز شرکت فیلم سازی زوم شیرازشرکت فیلم سازی شیراز

افتخارات

Awards

106

بهترین فیلم مستند

ششمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز

نام فیلم : واسونک

مقام : بهترین فیلم مستند

نام جشنواره : ششمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : دی ماه ۹۳

105

بهترین فیلم مستند

نخستین جشنواره بمانی

نام فیلم :  واسونک  

مقام : بهترین فیلم مستند

نام جشنواره :نخستین جشنواره فیلم کوتاه بمانی

برگزارکننده : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

زمان :دی ماه ۹۳

105

بهترین تحقیق و پژوهش مستند

پنجاه دومین جشنواره منطقه ای اروند

نام فیلم : واسونک

مقام:بهترین تحقیق و پژوهش مستند

نام جشنواره : جشنواره منطقه ای اروند / آبادان

برگزارکننده : انجمن سینمای جوانان ایران

زمان :اسفند ۱۳۹۳

جشنواره کل گراش 93 - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

جایزه ویژه میراث فرهنگی

یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : واسونک

مقام : بهترین فیلم میراث فرهنگی

نام جشنواره : یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه ۹۳

110

بهترین فیلم مستند

سومین جشنواره فیلم کوتاه شیراز

نام فیلم : قهرمانان باغ ملی

مقام :بهترین فیلم مستند

نام جشنواره : سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه شیراز

برگزارکننده :اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان :اسفند ماه ۸۹

جشنواره رشد 88 - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

بهترین تحقیق و پژوهش مستند

نخستین جشنواره استانی برکه

نام فیلم : واسونک

مقام : بهترین تحقیق و پژوهش مستند

نام جشنواره : نخستین جشنواره استانی برکه

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : دی ماه ۹۵

کل گراش 94- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

بهترین فیلم تجربی

دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : آ..در سرزمین بایر

مقام : بهترین تدوین فیلم

نام جشنواره : دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه ۹۴

کل گراش 94- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

بهترین تدوین

دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : آ..در سرزمین بایر

مقام : بهترین فیلم تجربی

نام جشنواره : دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه ۹۴

108

بهترین فیلم مستند

دهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : به جا مانده

مقام : بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند

نام جشنواره : یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه ۹۲

کل گراش 88 - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

بهترین فیلم مستند

ششمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : مراسم ویژه

مقام : بهترین فیلم مستند

نام جشنواره : ششمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه ۸۸

جشنواره فیلم کوتاه اروند 93 - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

کاندیدای بهترین فیلم مستند

پنجاه و دومین جشن.اره منطقه ای اروند

نام فیلم : واسونک

مقام: کاندیدای بهترین فیلم مستند

نام جشنواره : جشنواره منطقه ای اروند / آبادان

برگزارکننده : انجمن سینمای جوانان ایران

زمان :اسفند ۱۳۹۳

جشنواره اردیبهشت به جا مانده- گروه فیلم سازی زوم شیراز - برادران شریفی

کاندیدای بهترین تحقیق و پژوهش مستند

نهمین جشنواره ملی فیلم اردیبهشت

نام فیلم : به جا مانده

مقام : کاندیدای بهترین تحقیق و پژوهش مستند

نام جشنواره : نهمین جشنواره ملی اردیبهشت

برگزارکننده :انجمن فیلم و عکس استان هرمزگان

زمان : اردیبهشت ۹۳

108

بهترین فیلم مستند

یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : به جا مانده

مقام : بهترین فیلم مستند

نام جشنواره : یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه  ۹۲

جشنواره کل گراش 93 - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

بهترین تحقیق و پژوهش

یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

نام فیلم : واسونک

مقام : بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند

نام جشنواره : یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

زمان : اسفند ماه ۹۳

111

منتخب بخش مستند کوتاه

سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نام فیلم : واسونک

نام جشنواره : ۳۱مین جشنواره فیلم کوتاه تهران

برگزارکننده : انجمن سینمای جوانان ایران

زمان : مهر ماه ۹۳

112

منتخب بخش مستند پرتره

هفتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

نام فیلم : به جا مانده

نام جشنواره : هفتمین جشنواره سینما حقیقت

برگزارکننده : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

زمان : آبان ماه  ۹۲

107

منتخب بخش بهترین مستند

دوازدهمین جشن تصویر سال

نام فیلم : واسونک

نام جشنواره : دوازدهمین جشنواره جشن تصویر سال

برگزارکننده : نشریه تخصصی هنرهای تصویری

زمان : اسفند ماه ۹۳

104

منتخب بخش مستند کوتاه

ششمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

نام فیلم : ایزوله

نام جشنواره : ششمین جشنواره سینما حقیقت

برگزارکننده : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

زمان : آبان ماه  ۹۱