گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

 

شرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی

شرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی

مستند آموزشی با زبانی ساده و قابل فهم مفاهیم و نکات مهم را در اختیار مخاطب خود قرار می دهد  .

شرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی.در ساخت این مستند ها از روایتی ساده و جذاب استفاده می شود

و مخاطب آن شهروندان شرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی.کارگران و محصلین و سایر اقشار جامعه می باشند .مستند های آموزشی که با سفارش مراکز آموزشی دولتی وشرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی.

خصوصی ساخته می شوند این امکان را فراهم می کنند. تا مبانی ضروری را قبل از زمان آموزش در کلاس به کودکان به آنها یاد داده وشرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی

در کنار آن هم دیگرخدمات خود را معرفی نمایند .

 شرکت فیلم سازی زوم مستند آموزشی

مستند آموزشی

Educational documentary

مستند آموزشی با زبانی ساده و قابل فهم مفاهیم و نکات مهم را در اختیار مخاطب خود قرار می دهد .

در ساخت این مستند ها از روایتی ساده و جذاب استفاده می شود . مخاطب آن شهروندان کارگران و محصلین و سایر اقشار جامعه می باشند .

مستند های آموزشی که با سفارش مراکز آموزشی دولتی و خصوصی ساخته می شوند این امکان را فراهم می کنند تا مبانی ضروری را قبل از زمان آموزش در کلاس به کودکان به آنها یاد داده و در کنار آن هم دیگرخدمات خود را معرفی نمایند .

تصویربرداری حرفه ای در شیراز- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

چرا باید با ما همکاری کنید

مستند آموزشی با زبانی ساده و قابل فهم مفاهیم و نکات مهم را در اختیار مخاطب خود قرار می دهد .

در ساخت این مستند ها از روایتی ساده و جذاب استفاده می شود و مخاطب آن شهروندان کارگران و محصلین و سایر اقشار جامعه می باشند .

زمینه ها

زمینه های متعددی برای مستند آموزش وجود دارد که از آن جمله  همکاری با سازمان ها و نهادهایی که وظیفه ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامع را به عهده دارند .

همچنین کارخانه جات می توانند با ساخت مستند آموزشی مهارت کارگران خود را افزایش دهند را می توان نام برد .

تصویربرداری حرفه ای در شیراز- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

سابقه فعالیت

مستند کاهش بار میکروبی شیر به سفارش جهاد کشاورزی استان فارس /

مستند آموزش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت به سفارش مرکز تحقیق و پژوهش کشاورزی استان فارس /

مستند شهر فرزانگان  به سفارش شهرداری شیراز  .

اهمیت مستند آموزشی

ساخت مستند های آموزشی دارای محاسن زیادی است .

یکی از مهمترین مزایای این مجموعه پایین آوردن هزینه های آموزش مهارت ها است زیرا از این فیلم سال ها می توان استفاده کرد.

دوم اینکه فرآیند آموزش  را می توان به زمان استراحت کارگران در خانه انتقال داد.