گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

پیش تولید

Pre-Production

هر پروژه سینمایی و ویدئویی به طور رسمی از مرحله پیش تولید کار خود را آغاز می کند . در این مرحله بعد از بررسی دقیق فیلم نامه برآوردهای مالی جهت تامین اعتبار لازم برای ساخت پروژه ارائه می گردد . پیش تولید یک ایده مکتوب را به برنامه های دقیق و اجرایی تبدیل می کند که  کاهش هزینه ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران فیلم را در پی خواهد داشت.

cinamatograpy

چرا باید با ما همکاری کنید

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک

روند

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم،

cinamatograpy

سابقه فعالیت

مستند  به جا مانده /

فیلم کوتاه اتاق بیمار /

مستند بلند واسونک /

فیلم قطعه ای از بهشت /

  همایش شهر فرزانگان  /

  مستند آموزشی  مدرسه تلویزیونی /

فیلم کوتاه مکثی بعد از بیداری

معرفی خدمات

اخذ مجوز های لازم جهت تصویربرداری

محل تمرین بازیگران

بانک اطلاعات بازیگران فعال

بانک اطلاعات عوامل فنی

مشاوره در اتنخاب لوکیشن مناسب

مشاوره فیلم نامه

تهیه استوری برد

تهیه آکسسوار و تجهیزات

آیا شما در زمینه تولید فیلم مهارت دارید ؟

در صورت تمایل به همکاری درخواست خود را ثبت کنید .

آیا به خدمات ما در زمان پیش تولید نیاز دارید ؟

در صورت نیاز به خدمات ما سفارش خود را ثبت کنید .