گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

خدمات فیلم سازی زوم پس تولید

خدمات فیلم سازی زوم پس تولیدخدمات فیلم سازی زوم پس تولید خدمات فیلم سازی زوم پس تولید خدمات فیلم سازی زوم پس تولید خدمات فیلم سازی زوم پس تولید خدمات فیلم سازی زوم پس تولید، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی

ثبت نام در جشنواره ها  : شناسایی ، انتخاب و مشاوره تکمیل فرم ثبت نام برای هر فیلم به صورت اختصاصی  انجام می پذیرد. اخبار دقیق مراحل جشنواره به فیلم سازان اعلام خواهد شد . در زمینه  ارسال فیلم ها به جشنواره های معتبر بین المللی پس از راهیابی اثر نیز مشاوره های لازم انجام خواهد گرفت . جهت در عرصه بین المللی فیلم ها نیاز به زیرنویس به زبان های دیگر دارند . ابتدا متن مورد نیاز تهیه و ترجمه می شود به گونه ای که با امانت داری حداکثر  مفاهیم برای مخاطبان غیر فارسی قابل درک باشد و سپس متن ها در جای درست خود قرار می گیرند .

خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی  خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی  خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی  خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی  خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی  خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی

خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی

پس از تولید

Post Production

ثبت نام در جشنواره ها  : شناسایی ، انتخاب و مشاوره تکمیل فرم ثبت نام برای هر فیلم به صورت اختصاصی  انجام می پذیرد. اخبار دقیق مراحل جشنواره به فیلم سازان اعلام خواهد شد . در زمینه  ارسال فیلم ها به جشنواره های معتبر بین المللی پس از راهیابی اثر نیز مشاوره های لازم انجام خواهد گرفت . جهت در عرصه بین المللی فیلم ها نیاز به زیرنویس به زبان های دیگر دارند . ابتدا متن مورد نیاز تهیه و ترجمه می شود به گونه ای که با امانت داری حداکثر  مفاهیم برای مخاطبان غیر فارسی قابل درک باشد و سپس متن ها در جای درست خود قرار می گیرند .

خدمات فیلم سازی زوم پس تولید ، شرکت خدمات سینمایی زوم ، برادران شریفی

چرا باید با ما همکاری کنید

هر فیلم در زمانی که ساخته می شود نیاز به راهی برای مطرح شدن در جامعه فیلمسازی دارد . این راه کاملا منحصر به فرد بوده و نمی توان راهی که فیلم دیگر پیموده اند را تقلید کرد . شرکت فیلمسازی زوم همواره با بهره گیری از مشاورانی که خود سابقه حضور در جشنواره های ملی و بین المللی را داشته اند می تواند برنامه دقیقی را با توجه به خصوصیات فیلم شما به شما پیشنهاد دهد .

روند

بررسی فیلم به لحاظ ظرفیت های تولیدی

بررسی ظرفیت های فنی و تکنیکی فیلم

بررسی ابعاد هنری اثر

تعیین جایگاه از نظر استایل ، ژانر ، گونه ، سایر پارامتر های موثر در طبقه بندی صحیح فیلم

تهیه و ترجمه ملزومات شرکت در جشنواره های فیلم کوتاه در جهان

تکمیل فرم های ثبت نام آنلاین

تهیه و ترجمه پرس کیت

سابقه فعالیت

مکثی بعد از بیداری /

نسیان /

به جا مانده /

واسونک /

آ … در سرزمین بایر/

معرفی خدمات

ثبت نام در جشنواره ها  : شناسایی ، انتخاب و مشاوره تکمیل فرم ثبت نام

اخبار دقیق مراحل جشنواره به فیلم سازان

تهیه بسته خبری چند زبانه

تبلیغات در فضای مجازی

آیا شما مایل به همکاری با ما هستید؟

در صورت تمایل به همکاری درخواست خود را ثبت کنید .

آیا به خدمات پس از تولید ما نیاز دارید ؟

در صورت نیاز به خدمات پس از تولید سفارش خود را ثبت کنید .