گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی

فیلم کوتاه داستانی مکثی بعد از بیداری دومین تلاش رضا و امید شریفی در فیلمسازی کوتاه است . فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی

این فیلم داستان زنی را به تصویر می کشد که قصد ترک همسرش را دارد و برای جمع کردن فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی

وسایلش به خانه برمی گردد و برای او اتفاقاتی می افتد این فیلم از نقطه نظر زن روایت می شود و روایت داستان آن از انتها به ابتدا است . فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی

فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی

فیلم کوتاه داستانی با کارگردانی برادران شریفی

مکثی بعد ازبیداری عکس ۰۲- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

مکثی بعد از بیداری

Pause after awakening

شناسنامه فیلم

Film profile

رضا شریفی

رضا شریفی و امید شریفی

رضا شریفی

خلاصه

Synopsis

فیلم کوتاه داستانی مکثی بعد از بیداری دومین تلاش رضا و امید شریفی در فیلمسازی کوتاه است . این فیلم داستان زنی را به تصویر می کشد که قصد ترک همسرش را دارد و برای جمع کردن وسایلش به خانه برمی گردد و برای او اتفاقاتی می افتد این فیلم از نقطه نظر زن روایت می شود و روایت داستان آن از انتها به ابتدا است .

مجموعه عکس فیلم

مجموعه عکس پشت صحنه

نظر کارگردان

امید شریفی - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

امید شریفی

مکثی بعد از بیداری کوششی است برای ایجاد یک تجربه بصری . طرح اصلی فیلم نامه در خصوص زنی است که با شوهر خود اختلاف پیدا کرده و حال با ورود به خانه درگیر ماجرایی می گردد که در ابتدای داستان خود مسبب آن است . آنچه که امروزه با سبک زندگی کنونی  برای هرکس  ممکن است اتفاق افتد تصویربرداری این فیلم به صورت شخص اول POV  صورت پذیرفت و فیلم از پایان به آغاز روایت می گردد .

نظر کارگردان

رضا شریفی - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

رضا شریفی

این فیلم در اصل روایت یک داستان روزمره با شکل و طراحی متفاوت است . شخصیت های این فیلم دلایلی برای کار های خود دارند اما هیچ کدام مسئولیت اعمال و رفتار خود را بر عهده نمی گیرند و برای توجیه آن به دروغ متوسل می شوند . این فیلم سعی در روایت این داستان از نقطه نظر  مریم را دارد و به نظر می رسد که دروغ های مریم بی اشکال است و حق با اوست این داستان از آخر به اول روایت شده است.

افتخارات فیلم

کاندیدای بهترین فیلم تجربی / نهمین جشنواره فیلم مستقل خورشید  / اردیبهشت  ۹۱ / تهران

منتخب فیلم تجربی / پنجمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز/ دی ماه  ۹۲ / شیراز

منتخب فیلم تجربی / دهمین جشنواره استانی کل گراش / اسفند ماه ۹۲ / گراش

عوامل فیلم

مکثی بعد از بیداری عکس 04- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

عبدالله یزدانی

بازیگر

مکثی بعد ازبیداری هاجر نکویی مهر- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

هاجر نکویی مهر

بازیگر

مکثی بعد از بیداری علی بقایی - شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

علی بقایی

تصویربردار

مکثی بعد ازبیداری کورش شیرالی- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

کورش شیرالی

دستیار کارگردان

با سپاس از

.

بازیگران :

عبدالله یزدانی

هاجر نکوئی مهر

زهرا شریفی

رامین خویدی

دستیار کارگردان :

کورش شیرالی

 تصویر بردار :

علی بقایی

مشاور کارگردان :

محسن مقدم

تدوین ،صداگذاری وکارگردان :

رضا شریفی

امید شریفی

مدیر تولید :

زهرا شریفی

تهیه کننده :

گروه فیلم سازی زوم

با سپاس :

زهرا شریفی

اهالی ساختمان حافظ

احسان زیور عالم

هاشم بی طرف