گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

مستند تبلیغاتی

Advertising Documentary

هدف از ساخت فیلم مستند تبلیغاتی نشان دادن کیفیت تولید کالا و برجسته سازی نکات مثبت و چگونگی فرآیند تولید و نمایش آن برای افرادی است که امکان حضور و بازدید، از کارخانه برایشان فراهم نیست. همیشه این کالا و محصول نیست که نیاز به تبلیغ دارد بلکه جزئیاتی در احترام و نظم بین اعضای یک مجموعه وجود دارد که مخاطب عام  تنها حس خوبی كه از دیدن این احترام و نظم در وی ایجاد می شود و باعث اعتماد به آن برند خاص خواهد شد .

تصویربرداری حرفه ای در شیراز- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

چرا باید با ما همکاری کنید

سازمان ها و شرکت ها در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود فعالیت های مختلف و پیچیده ای را انجام می دهند. اما سازمان های برتر و پیشرو فعالیت ها و فرآیندها کسب و کار خود را هوشمندانه، به موقع، یکپارچه، با کیفیت و با صرف منابع و هزینه ی موثر انجام می دهند.

روند

کیفیت تولید کالا و برجسته سازی نکات مثبت و چگونگی فرآیند تولید و نمایش آن برای افرادی است که امکان حضور و بازدید، از کارخانه برایشان فراهم نیست.

تصویربرداری حرفه ای در شیراز- شرکت فیلم سازی زوم شیراز برادران شریفی

سابقه فعالیت

ساخت مستند تبلیغاتی قطعه ای از بهشت در دو قسمت /

ساخت مستند های تبلیغاتی برای شهرداری شیراز

ساخت مستند های تبلیغاتی برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

ساخت مستند های تبلیغاتی برای جهاد کشاورزی استان فارس

معرفی تجهیزات

سازمان ها و شرکت ها در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود فعالیت های مختلف و پیچیده ای را انجام می دهند. اما سازمان های برتر و پیشرو فعالیت ها و فرآیندها کسب و کار خود را هوشمندانه، به موقع، یکپارچه، با کیفیت و با صرف منابع و هزینه ی موثر انجام می دهند.